GDPR – BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Änglarnas Städ AB avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till Änglarnas Städ AB och som samlas in i samband med abonnemang/ avtal och uppdatering av uppgifter, i enlighet med GDPR.

Informationen består av köpta och genomförda tjänster från Änglarnas Städ AB samt andra tjänster som Änglarnas Städ AB och/ eller samarbetspartners har tillhandahållit.

Änglarnas Städ AB använder de personuppgifter som kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänsteleveranser mot kunden så effektivt som möjligt.

Änglarnas Städ AB behandlar personuppgifterna internt inom företaget och samt i vårt Kundsystem (Timewave) samt i Fortnox.

Dina uppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga skyldigheter som Änglarnas Städ AB har. Det kan exempelvis vara för att redovisa uppgifter till skatteverket ( RUT ).

Exempel på information som samlas in är personinformation, personnummer/organisationsnummer, objektets storlek samt övriga önskemål.

Lagringstid för kundregister är avtalstiden + 1 år
Lagringstid för fakturor är 7 år enligt bokföringslagen
Lagringstid för arbetsplaner och checklistor är avtalstiden + 1 år

Registrering av IP-adresser

Vid besök på anglarnasstad.se sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens.

Ändamål

Änglarnas Städ AB lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet.

Änglarnas Städ AB använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla sin webbplats.

Handläggare av uppgifterna

Änglarnas Städ AB övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till tredje part.

Änglarnas Städ AB kan därutöver använda sig av tjänster som tillhandahålls av andra underleverantörer som följer Europeiska kommissionens dataskyddsdirektiv (oktober 1998), såsom stöd för kundtjänst, marknadsanalys och växelverkan.

Änglarnas Städ AB ger inte ut personuppgifter till underleverantörer eller sammarbetspartners utan ditt samtycke.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida, för att kunna följa upp användningen av vår hemsida och för att stödja marknadsföringen av våra tjänster.

Samtycke

I samband med att du blir kund hos Änglarnas Städ AB, samtycker du till att Änglarnas Städ AB använder dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig specifika och relevanta erbjudanden om tjänster som Änglarnas Städ AB tillhandahåller.

Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.

Änglarnas Städ AB kommer då att inte behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter i samband med nämnda behandling.

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Änglarnas Städ AB, kan du begära det skriftligt på nedanstående adress:

Änglarnas Städ AB,
Högbackavägen 8,
18437 Åkersberga

Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

Om du vill återkalla samtycket kontaktar du Änglarnas Städ AB skriftligen till:

Änglarnas Städ AB,
Högbackavägen 8,
18437 Åkersberga

Ytterligare information

Vänligen ta kontakt med oss om du har frågor om denna text